Overtredingen

Kayak Level gaat er vanuit dat Kayak Level gecertificeerde personen en bedrijven, organisaties en verenigingen zich aan de door Kayak Level gestelde eisen en regels houden. Hiermee wordt de kwaliteit van veiligheid bepaald en zul je jezelf in veilig en vertrouwde handen voelen.

Kayak Level is van mening dat ieder bedrijf, organisatie vereniging of persoon een eigen identiteit moet kunnen uitstralen. Hierdoor wordt de verscheidenheid aan mogelijkheden behouden en kunnen consumenten zelf bepalen wat het beste bij hen past.

Klachten over onverantwoord gedrag en overtreden van regels

Klachten die betrekking hebben op onverantwoord gedrag en/of overtreden van regels wordt door Kayak Level zeer serieus genomen. Naast het administreren van klachten heeft Kayak Level ook de taak een klacht eenduidig te beoordelen en dit oordeel aan de betrokkenen mee te delen. Kayak level zal echter nooit aansprakelijkheid erkennen omdat wij van menig zijn dat wij niet verantwoordelijk zijn voor het gedrag en/of handelen van Kayak Level gecertificeerde. Kayak Level kan wel besluiten om de certificering van een bedrijf, organisatie, vereniging of persoon in te trekken en daarmee de aan het Kayak Level verbonden aansprakelijkheidsverzekering te beëindigen.

Klachten over zaken die niet aan Kayak Level gerelateerd zijn

Met betrekking tot klachten over niet Kayak Level gerelateerde zaken neemt Kayak Level geen klachten in behandeling.

Onafhankelijkheid Kayak Level

Kayak Level is een commercieel keurmerk dat zich niet door bedrijven, organisaties, verenigingen en persoenen laat beïnvloeden. Wij zijn gebaat bij eerlijkheid, objectiviteit en goede kwaliteit. Daarom zullen we ten alle tijden op onafhankelijk wijze adviseren en/of in geval van calamiteiten onderzoeken.

Tip 1

Onafhankelijke getuigen, meerdere van elkaar onafhankelijke mensen met eenzelfde klacht, alsmede beeldmateriaal bevorderen de bewijsvoering.

Tip 2

Neem bij een calamiteit de situatie goed in je op en probeer samen met andere een  duidelijk kenmerk vast te stellen waarmee de hoogte van het water (de waterstand ) kan worden bepaald.

Tip 3

Vraag ook bij lichte blessures en/of verwondingen altijd of er een ongevalsformulier ingevuld en ondertekend kan worden.

Voor het aanmelden van een klacht mail je naar: