User

Kayaklevel-User

Van beginner tot vergevorderde

Wie gaat kajakken doet er verstandig aan om uit te zoeken welke risico’s en verantwoordelijkheid dit met zich mee brengt. Kajakken op stromend water of in de branding, maar ook op zee of groot water, kan een verhoogd risico betekenen. Sommige risico’s zijn niet uit te sluiten maar kunnen wel zoveel mogelijk beperkt worden. De mate van eigen verantwoordelijkheid hangt sterk af van eigen vaardigheden, inzicht en ervaring van een persoon. Bij Kayak Level Users zijn er eindtermen vastgelegd in User niveaus A, B, C en D.

Welk niveau heb ik?

Voor iedere niveau User heeft Kayak Level eindtermen opgesteld. In deze eindtermen staat omschreven welke zaken je moet beheersen en in welke mate.
Het niveau van de User wordt bepaald door de Guide of Instructor. Voor de consument kan het interessant zijn als zijn/haar niveau bekend wordt gemaakt. Dit zal normaal gesproken ook het geval zijn. Wie echter niet geïnteresseerd in zijn/haar niveau kan dit kenbaar maken en krijgt zijn/haar niveau niet te horen. De registratie van het niveau User schept verder geen enkele verplichting en wordt alleen binnen het Kayak Level systeem gebruikt. .

  • Uitsluitend je User nummer en niveau komen op het (openbare) internet te staan.
  • Je naam en geboortedatum zijn op een beveiligde site alleen zichtbaar voor aangesloten bedrijven.
  • Overige persoonlijke gegevens zijn alleen bekend bij het bedrijf, de organisatie of vereniging waar je jezelf aangemeld hebt. Bij een persoonlijke inschrijving is dit een apart Kayak Level adressenbestand dat niet openbaar toegankelijk is.

Groepsactiviteiten en huren User

Kajakken of kanoën binnen een groepsactiviteit en ook kajakverhuur kan onder bepaalde voorwaarden zonder meevarende begeleiding georganiseerd worden. In dat geval hoeft er door een bij Kayak Level aangesloten bedrijf, organisatie of vereniging geen User niveau te worden vastgesteld. Meer informatie hierover vindt je in de betreffende bijlage onder op deze pagina.

Wildwaterkajakken en/of brandingkajakken
Bij Users kent Kayak Level geen verschil tussen wildwaterkajakken en brandingkajakken. Het niveau van een User zal echter altijd op wildwater worden bepaald. Bij het brandingkajakken hoeft men namelijk veel minder nauwkeurig technieken te beheersen.

Belangrijke documenten zijn:

Aanvullende classificaties zijn: