Organisation

Kayaklevel-Organisation

Een Kayal Level Organisation zorgt voor een goede werkatmosfeer

Alle zaken rond het voorbereiden, uitvoeren, nabehandeling en administreren zijn goed geregeld zijn. Veelal gaat het hier om werkzaamheden die voor de consument niet direct zichtbaar zijn maar wel een groot deel van de kwaliteit bepalen en waarborgen. Zo is het bijvoorbeeld voor een Guide en Instructor van belang dat zaken als vergunningen en verzekeringen goed zijn geregeld; ook dat de deelnemers goed zijn geïnformeerd en het materiaal dat beschikbaar is voldoet. Dit zijn slecht een paar voorbeelden. Wie dieper over dit onderwerp gaat nadenken zal tot de conclusie komen dat er bij het organiseren van een kajakcursus, kajaktocht of activiteit nog heel wat komt kijken.

Kayak Level doet geen concessies ten opzichte van een financieel belang als dit de kwaliteit en veiligheid onaanvaardbaar beïnvloedt. Maar al te vaak weet de zakelijke markt situaties te beïnvloeden en worden er regels met die doelstelling aangepast.

Kayak Level is van mening dat iedere consument die aan een kajakcursus of kajaktocht deelneemt recht heeft op kwaliteit en een zo hoog mogelijk veiligheidsniveau, afgestemd op zijn/haar vaardigheden, ervaring en kennis (zie User niveaus). Alleen aan zaken waar een consument daadwerkelijk een goede inschatting over kan maken kun je een stukje eigen verantwoordelijkheid koppelen. Zo zal het bijv. voor iedereen duidelijk zijn dat je bij watersporten moet kunnen zwemmen en dat je jezelf bij wildwaterkajakken kunt bezeren aan keien die er liggen. Daarentegen kan je niet van iedereen verwachten het gevaar van een onderspoeling of een boom in de rivier te kennen.

Een gecertificeerde Kayak Level Organisation zorgt voor actuele en correcte informatie. Omdat de kwaliteit en verantwoordelijkheden van een Guide of Instructor vast staan, kan de Organisation er vanuit gaan dat die informatie op juiste wijze gebruikt wordt. In feite kan een Kayak Level Organisation niet zonder Kayak Level Guides en Instructors, maar is dat omgekeerd ook het geval.

Voor een Guide of Instructor die zelfstandig kajakcursussen of kajaktochten wil gaan organiseren is het mogelijk om zelfstandig een Organisation certificatie te behalen.

Belangrijke documenten zijn:

Eindtermen Organisations

Regels Organisations

Aanvullende classificaties zijn: