Opleiding Instructor B

KayakLevel opleiding Instructor niveau B

Bij deze Kayak Level opleiding Guide B krijg je een gratis redding setje bestaande uit: 2 bandslinges, 2 prusiktouwtjes, 2 katrollen en 3 karabiners.

Gratis veiligheid setje

Voor deze opleiding moet je voldoen aan de eindtermen van een User C.

Een instructor B is hulpinstructeur of visser op wildwater t/m gradatie III en kan op wildwatergradatie t/m gradatie II lesgeven.

Een Kayak Level Instructor opleiding niveau B is gericht op mensen die als helper (ook wel visser genaamd) op verantwoorde wijze een Instructor of Guide (niveau C) assisteren bij het begeleiden en lesgeven van kajakdeelnemers op wildwater t/m klasse III. De opleiding is ook gericht op het zelfstandig begeleiden en lesgeven van groepjes kajakkers op wildwater t/m klasse II.

Bij Kayak Level zijn de enigenvaardigheidseisen die door het watersportverbond aan het instructie geven en begeleiden van een groep kajakkers gesteld wordt het minimale uitgangspunt, maar verder ontwikkeld.

De opleiding wordt verzorgd door docenten met zeer veel ervaring in wildwaterkajakken en het opleiden van wildwaterinstructeurs en vissers. Door deze specifieke expertise is een Kayak Level wildwateropleiding van het hoogste niveau. Dit sluit goed aan bij de werkzaamheden van een op wildwaterkajakken gerichte functie niveau B en als basis voor een vervolgopleiding niveau C.

De eisen voor deelname aan een Kayak Level opleiding zorgen ervoor dat de cursisten een redelijk gelijkgestemd niveau hebben. Hierdoor kunnen de lessen optimaal benut worden en is er minder tijdsverlies die door niveauverschil al snel kan ontstaan. Sociale vaardigheden, positieve inzet, algemeen inzicht, zelfreflectie en leiderschap zijn medebepalend voor het overwicht en uitstraling van een Guide en lopen als een rode draad door de opleiding.

Les data en prijzen

De prijs en les data worden in overleg bepaald.

Zelfstandig oefen

We gaan er vanuit dat je naast deze cursus zelfstandig flink aan het oefenen gaat. Ook wordt er van je verwacht dat je 2 weken als visser of hulpinstructeur stage loopt bij een bedrijf of organisatie die door KL als stage bedrijf erkend wordt.

Nadat je met goed gevolg het examen afgerond hebt en ook je stage voldoende is bevonden, ontvang je een Kayak Level instructeur II diploma met een instructeurpasje.

EHBO diploma

Als instructeur is een internationaal EHBO diploma dat door het rode- of Oranjekruis erkend is verplicht. Je kunt hiervoor bij een EHBO vereniging in je buurt terecht, of inschrijven voor de Kayak Level EHBO cursus (max. 6 deelnemers). De data en locatie wordt naderhand in overleg met de EHBO instructeur en deelnemers bepaald.