Instructor

Kayaklevel-Instructor

Het kenmerkende verschil tussen een Guide en een Instructor is de bekwaamheid van het lesgeven.

Naast de bevoegdheid om een Users te kwalificeren, zal een Instructor beschikken over methodisch-/didactische vaardigheden. Hij zal veel aandacht voor zijn cursisten hebben en niet zo nodig de “showbink” hoeven uit te hangen (zijn eigen vaardigheden te pas en te onpas demonstreren).

Een goede instructeur herken je onder andere aan het gebruik van goede materialen, zoals het juiste type boot. Deze zal geschikt zijn voor de les die hij/zij geeft. Zie je bijv. een instructeur in een kort Freestylebootje tussen deelnemers met grotere kajaks, dan klopt er iets niet!

Aansluiting Sportopleidingen

Met name bij sportopleidingen kunnen leerlingen uitstekend hun algemene instructeursvaardigheden aanleren. Ook sport specifiek is er veel mogelijk. Zeer zeker als een sportopleiding hierbij ondersteund wordt door een Kayak Level gecertificeerd bedrijf, organisatie of vereniging.

Eindtermen Kayal Level Instructors

Interessante documenten zijn:

Aanvullende classificaties zijn: