Instructor – regels

ID K.L.instuctor
3.1 Een instructor mag er voor kiezen om een cursist voor te laten varen.
Specificatie
  • S3.1.1 In het geval dat de veiligheid dit toelaat.
  • S3.1.2 In het geval dat de eigen vaardigheid van de cursist dit toelaat.
 Beperking
 Verificatie V3.1.1 Navragen bij deelnemers
 Ondersteuning