Instructor – instructeur vaardigheden

E = Enigszins / G = Goed / U = Uitstekend

instructeur vaardigheden wildwater Instr...
A
Instr...
B
Instr...
C
Instr...
D
Voorbereiding
Het maken van een lesplan G U U
Het kiezen van de benodigde materialen E G U U
Het organiseren van logistiek (personen en materiaal) E G U U
Het zorgen voor trajectkennis en kennis over omgeving en omstandigheden G G U U
Inzicht in de groep hebben G U U
Organisatie aan de kant, aan begin en aan eind
Het logistiek zorgen voor matrialen en personen E G G U
Overzicht hebben over de groep en individuen G U U
Een juiste lesopbouw volgen G U U
Een sport specifieke warming up begeleiden E G U U
Organisatie op het water
Overzicht houden over de groep G U U
Het kiezen van geschikte oefenplekken G U U
Het aanpassen aan plotseling gewijzigde omstandigheden E G G
Veiligheid
Inzicht in potentiele risico’s van de rivier/omgeving/overige omstandigheden E G U U
Inzicht en overzicht houden over alle deelnemers E G U U
Zorgen voor blessurepreventie G G U U
Zorgen voor ongevalspreventie G G U U
Controle houden in een ongevalssituatie E G G U
Toepassen reddingstechnieken E G G U
Toepassen ehbo G G U U
Lesuitvoering, presentatie
Op verschillende manieren uitleg kunnen geven E G U U
Voor een goede eindvorm met kleine tussenstappen kunnen zorgen G G U
Het aan geven van duidelijke feedback E G U U
Het motiveren en stimulleren van deelnemers G U U U
Het geven van feedback op individueel- en groepsniveau G G U
Lesuitvoering, organisatie
Een duidelijke organisatievorm kiezen G U U
De tijdplanning maken E G U U
Lesopbouw met juiste verhouding inspanning / ontspanning maken G G U
Keuze veilige en uitdagende oefenplek G G U U
Feedback van de deelnemers kunnen inpassen E G U
Lesuitvoering, leerstof
Juiste leerstof kiezen in relatie tot leerdoelen en tot niveau deelnemers E G U U
Gebruiken van een juiste opbouw in verschillende methodieken G G U
Inzicht hebben in de achtergronden van de lesstof G U U
Feedback van deelnemers stimuleren en juist interpreteren E G U
Lesafsluiting
Lesverloop en leerdoelen kunnen evalueren E G U U
Het positief stimuleeren en motiveren van de deelnemers G G U U
Communicatie
Op een bij de groep passende manier communiceren G U U U
Het juiste stemvolumegebruik op de kant en in het water G U U U
Het begrijpen van een vraag en daar een adequaat  antwoord op kunnen geven G U U
Het gebruik van non-verbale communicatie E G G U
Algemene kennisoverdracht
Het kennen en overbrengen van achtergrondinformatie over materiaal E G U U
Het kennen en overbrengen van achtergrondinformatie over technieken E G U U
Het kennen en overbrengen van achtergrondinformatie over de rivier E G U U
Het kennen en overbrengen van achtergrondinformatie over de omgeving E G U U
Het kennen en overbrengen van achtergrondinformatie over het milieu E G G U
Instructeursinstelling
Algemeen gedrag naar de groep, voorbeeldfunctie, enthousiasme G U U U
Open staan voor feedback G U U U
Hebben van improvisatievermogen E G U U
Benutten/stimuleren van kennis en inzet van deelnemers E U U U
Ongevallen
Snel handelen E G U U
De situatie kunnen analyseren G U U
Een reddingsplan kunnen maken G U U
Site management, uitvoering en organisatie van een redding G U U
Improvisatie E G U U
Evaluatie G U U
Inschatten examenniveau CCWG
Inschatting van het examenniveau E G U