Guide

Kayaklevel-Guide

Voor het begeleiden van een kajaktocht heb je geen instructeurskwaliteiten nodig.

Als gecertificeerde Guide voldoe je aan de eindtermen die Kayak Level daarvoor stelt. Je hebt bewezen over voldoende kennis, ervaring en vaardigheden te beschikken om een kajaktocht op verantwoorde wijze te begeleiden of zelfstandig met mensen van hetzelfde niveau te varen.

Een Guide is gerelateerd aan een “Organisation”

Een door Kayak Level gecertificeerde Organisation zorgt voor een goede atmosfeer waarbinnen een Guide kan werken. Ook de administratie wordt door de Organisation afgehandeld. Binnen het Kayak Level systeem kan een Organisation niet functioneren zonder Guides en/of Instructors. Omgekeerd geldt hetzelfde, met uitzondering van de “onafhankelijke Guide”.

Onafhankelijke Guide

Een Guide die onafhankelijk van een Organisation groepen wil begeleiden wordt ook in staat gesteld om het certificaat Kayak Level Organisation te behalen.

Ongeorganiseerd zelfstandig kajakken

De kennis, ervaring en vaardigheden van een Guide zijn met uitzondering van specifieke instructeursvaardigheden gelijk aan die van een Instructor. Als Guides en/of Instructors van eenzelfde niveau ongeorganiseerd zelfstandig gaan kajakken zal iedereen volledig zelf verantwoordelijk zijn, tenzij dit van tevoren door de betreffende Guides en of Instructors onderling anders wordt bepaald en schriftelijk wordt vastgesteld.

Advies eindtermen vaststellen

Een Guide is niet bevoegd om eindtermen vast te stellen maar hij/zij kan wel met een + of een – aangeven of iemand toe is aan een niveau hoger of juist minder is goed is gaan varen.

  • Met een aantekening + (plus) kan een iemand een niveau hoger varen. De Instructor bepaalt uiteindelijk of diegene daadwerkelijk voor dat niveau geschikt is.
  • Een aantekening – (min) is geen schande. Iemand kan zijn dag niet hebben. Is er echter een structurele teruggang dan kan alleen een Instructor bewerkstelligen dat iemands niveau daadwerkelijk verlaagd wordt.

Belangrijke documenten zijn:

Aanvullende classificaties zijn: