Guide – regels

ID K.L.guide
2.1 De guide dient in het bezit te zijn van een geldig internationaal erkend  EHBO diploma.
Specificatie S2.1.1 De guide dient een Rode kruis Oranjekruis(of vergelijkbaar) EHBO diploma te hebben.
 Beperking B2.1.1 Regel S2.1.3 geld niet voor guide level I & II
 Verificatie V2.1.1 Het laten zien van de diploma’s
 Ondersteuning

 

ID K.L.guide
2.2 De guide dient een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering te hebben
Specificatie S2.1.1 De verzekering(en) moet de activiteiten die door de guide kunnen worden uitgevoerd dekken.
Beperking
Verificatie V2.1.1 Opvragen polis + polisvoorwaarden
Ondersteuning

 

ID K.L.guide
2.3 De guide dient er voor te zorgen dat de situatie om hem heen altijd veilig is.
Specificatie
 • S2.3.1 Wanneer de guide geen activiteit begeleid moet hij wel voor een veilige situatie om hem heen zorgen¹
 • S2.3.2 Wanneer de guide een activiteit begeleid moet hij voor een veilige situatie om hem heen zorgen
Beperking  B2.3.1 Wanneer er door personen met opzet onverantwoord wordt gehandeld.
Verificatie V2.3.1 Na navraag bij cursisten
Ondersteuning  ¹ Het is mogelijk dat personen een guide gaan zien als een redder. Hier dient rekening mee gehouden te worden

 

ID K.L.guide
2.4 De guide kan de verantwoording nemen voor een guide in opleiding.
Specificatie
 • S2.4.1 De guide moet op de plaatsen waar gevaar voor de deelnemers kan ontstaan de op te leiden guide opwachten.¹
 • S2.4.2 De guide moet de op te leiden guide dagelijks begeleiden in voorbereidingen en na besprekingen
 • S2.4.3 De guide moet ten alle tijden zicht hebben op de op te leiden guide
Beperking
Verificatie V2.4.1 Na vragen bij deelnemers
Ondersteuning ¹ De guide moet de gevaren hier zo goed mogelijk afzekeren

 

ID K.L.guide
2.5 De maximale groeps grote binnen een activiteit uitgevoerd door een guide is 9 personen
Specificatie
 • S2.5.1 Het maximaal aantal deelnemers in een groep is 6 per guide
 • S2.5.2 Bij het varen in 1 vaartuig is het maximum het maximum aantal zitplaatsen in het vaartuig.
Beperking
 •  B2.5.1 In het geval dat de activiteit op 1 en dezelfde plek wordt uitgevoerd. En deze plek geen gevaar op kan leveren.
 • B2.5.2 Na goed keuring van de Kayak Level organisatie en de verzekeringsmaatschappij
Verificatie V2.5.1 Na vraag bij deelnemers
Ondersteuning

 

ID K.L.guide
2.6 De minimale groeps grootte binnen een activiteit uitgevoerd door een guide is 3 personen
Specificatie
Beperking B2.6.1 Wanneer een guide een voor verkenning doet.¹
Verificatie V2.6.1 Na vraag bij deelnemers
Ondersteuning ¹ Mits er een hulp team gereed is en er een meldcontrole wordt gedaan.

 

ID K.L.guide
2.7 Een guide dient het te gebruiken materiaal te controleren voor aanvang van een activiteit.
Specificatie
 • S2.7.1 Het materiaal moet voldoen aan de eisen gesteld in  annex (bijlage)materiaal
 • S2.7.2 De kwaliteit van het materiaal moet ook in het oog gehouden worden tijdens de activiteit.
 • S2.7.3 Het materiaal dat niet voldoet moet gerepareerd of vernietigt worden
Beperking
Verificatie V2.7.1 Steekproef gewijs
Ondersteuning

 

ID K.L.guide
2.8 De guide dient zich te houden aan de wet en aan de regels gesteld door Kayak Level.
Specificatie
 • S2.8.1 De guide dient zich te houden aan de wetgeving van het land waar de organisatie waar de guide voor werkt is gevestigd
 • S2.8.2 De guide dient zich te houden aan de wetgeving van het land waar de activiteit wordt uitgevoerd
 • S2.8.3 De guide dient zich te houden aan de regels annex (bijlage) K.L.user/guide/instructor/organisation
 • S2.8.4 De guide dient zich te houden aan de vaarregels gesteld in annex(bijlage) vaarregels guide
Beperking B2.8.1 Wanneer aangegeven door bevoegden.
Verificatie V2.8.1 Na navraag bij cursisten
Ondersteuning