Opleiding Guide B

Kayaklevel-Opleidingen

Kayak Level Guide opleiding niveau B

Een Kayak Level Guide opleiding niveau B is gericht op mensen die als helper (ook wel visser genaamd) op verantwoorde wijze een Instructor of Guide (niveau C) assisteren bij het begeleiden van kajakdeelnemers op wildwater t/m klasse III. De opleiding is ook gericht op het zelfstandig begeleiden van groepjes kajakkers op wildwater t/m klasse II.
Bij Kayak Level zijn de enigenvaardigheidseisen die door het watersportverbond aan het begeleiden van een groep kajakkers gesteld wordt het minimale uitgangspunt, maar verder ontwikkeld.

De opleiding wordt verzorgd door docenten met zeer veel ervaring in wildwaterkajakken en het opleiden van wildwaterinstructeurs en vissers. Door deze specifieke expertise is een Kayak Level wildwateropleiding van het hoogste niveau. Dit sluit goed aan bij de werkzaamheden van een op wildwaterkajakken gerichte functie niveau B en als basis voor een vervolgopleiding niveau C.

De eisen voor deelname aan een Kayak Level opleiding zorgen ervoor dat de cursisten een redelijk gelijkgestemd niveau hebben. Hierdoor kunnen de lessen optimaal benut worden en is er minder tijdsverlies die door niveauverschil al snel kan ontstaan. Sociale vaardigheden, positieve inzet, algemeen inzicht, zelfreflectie en leiderschap zijn medebepalend voor het overwicht en uitstraling van een Guide en lopen als een rode draad door de opleiding.